Bahçecik ve İzmit’teki Mıhitaryan Okulları ve Eğitime Katkıları

644 Okunma
 Mıhitaryan Manastırı’nın kurucusu Sıvaslı Mıhitar Appa’nın hayali, din ve dil konusunda çalışmalar yaparak aydın ve bilgili nesiller yetiştirmekti. Bu düşüncelerle başlanan çalışmaların neticesinde ilk Mıhitaryan Okulu 1746 yılında açılmıştır. Bu güne kadar 50’den fazla okulla çeşitli şehirlerde eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Mıhitaryan rahipleri, Ermeni eğitim tarihine isimlerinin altın harflerle yazılmasını sağlamışlardır.
 Bu okullardan yetişen mezunlar hem ülkelerinde hem de dünyada bilimin, sanatın, edebiyatın birçok dalında utulmaz işleri başararak gelecek nesillere de örnek olmuşlardır. Mıhitaryan Manastırı rahipleri Bahçecik’te (պարտիզակ) dinî faaliyetlerine başladıktan sonra, 1883 tarihinde kiliselerinin yanında bulunan kendi binalarında eğitim çalışmalarına da başlarlar. Öğrenci sayısı kısa sürede 120’yi geçince Mıhitaryan rahipleri İstanbul’daki Anarat Hığutyun rahibelerine başvurarak kızların eğitimini  üstlenmelerini isterler. Anarat Hığutyun rahibeleri seve seve bu ricayı kabul ederler ve üç rahibe görevlendirirler. Rahibe Kayane İzmirliyan, rahibe Husdiane Dadyan ve rahibe Prapyon Keçeciyan, Mıhitaryan rahiplerinin maddi ve manevi destekleriyle okulun kızlar bölümünün sorumluluğunu ve eğitimini üstlenirler. Eğitim faaliyetlerini daha düzenli yapabilmek ve geliştirebilmek için yeni satın alınan bir yerde 1889-1891 yıllarında erkeklere büyük paralar harcayarak çok modern bir okulun inşasına başlanır. Bunu iki-üç yıl sonra kızlar için daha büyük ve güzel bir inşaat takip eder.   İzmit’teki okul ise 1887 tarihinde Hayr Vırtanes Balyan tarafından açıldı. Bahçecik’teki okul gibi Hayr Avedik Kazezyan’ın çabalarıyla da çok kısa zamanda gelişti. Kısa bir zamanda okulların öğrenci sayılarının toplamının 170- 175’in altına hiç düşmemesi yöredeki Ermeni nüfusu ile kıyaslandığında Mıhitaryan okullarının başarısını anlatmaya yeterli olacaktır.
  Okutulan dersler ise İstanbul’daki okulların programları ile hemen hemen aynı idi. Ermenice Dil Bilgisi, İtalyanca, Fransızca, Rumca, Coğrafya, Matematik, Güzel Yazı, Tarih, Cebir, Resim, Nezaket ve Davranış derslerinin verildiği sınıflarda, Mimarlık ve Tıp ile ilgili derslerin de olması o dönemin eğitiminin kalitesi hakkında bizlere önemli ipuçları vermektedir.
 Kızların okulunda ise ana derslerin yanı sıra elişi, biçki-dikiş ve ev işleri ile ilgili dersler vardı. İyi eğitim almış ve kendilerini eğitime adamış rahip ve rahibeler sayesinde yeni yetişen nesillerin, kalplerine ve ruhlarına dokunabilen Mıhitaryan ekolü Bahçecikteki 10.000 civarı olan Ermeni Cemaatine yüzlerce iyi eğitimli genç ve potansiyel anneler yetiştirmiştir.


Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz