Beyoğlu sinagogları

2412 Okunma
 Bilindiği üzere Galata ve Pera bölgesi yakın zamana kadar gayrimüslim kimliği ile tanınan bir muhitti. İstanbul’un en bilinen Katolik kiliseleri ve sinagogları bu yöreye dağılmıştır. Pera, esasen şehrin ötekisi olarak da bilinir. Osmanlı tebaası olan Gregoryen Ermeniler, Yahudiler ve Ortodoks Rum cemaatinin ibadethaneleri daha ziyade sur içi denen bölgeye serpiştirilmişken Galata ve Pera, frenk diyarıdır. Bunda bölgenin hem liman yeri olması hem de 1453’e kadar aktif olarak süren Ceneviz hakimiyeti kanımca önemli rol oynamıştır. Başlangıçta Yahudi cemaati yaşam alanı olarak Balat, Hasköy, Eminönü gibi semtleri tercih ederken, 19. yüzyılda yaşanan değişimin de etkisiyle Galata da önemli bir Yahudi yerleşkesi olacaktır. Bugün bölgede bir kısmı faal, bir kısmı müze ve sergi salonu, bir kısmı atıl sinagoglar bulunmaktadır. Bu yazıda söz konusu sinagogları tanıtmaya çalışacağım.
 NEVE ŞALOM
Neve Şalom, “Barış Vahası” anlamına gelir ve bu adı taşıyan pek çok sinagog vardır. Osmanlının son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Galata bölgesi Yahudi nüfus açısından hayli kalabalıklaşır. Bunun sonucunda mevcut sinagoglar yetmemeye başlar. Neve Şalom Sinagogu’nun inşası 1930’larda tasarlanır. Ancak yetkililerden izin alınamayınca yapımı ertelenir. 1949’da gerekli izinlerin alınmasından sonra başlayan inşaat 25 Mart 1951’de biter ve sinagog ibadete açılır. Toplam maliyeti o zamanın parası ile 300 bin lirayı bulmuştur.
 Sinagogun önceleri dönemin ünlü mimarlarından Denari’ye yaptırılması düşünülmüştür. Sonradan bundan vazgeçilmiş ve İTÜ mezunu iki Musevi genci olan Elio Ventura ve Bernard Motola’da karar kılınmıştır. Yapının vitrayları Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde yapılmış, camları ise İngiltere’den getirilmiştir. Neve Şalom halen Yahudi cemaatinin en faal ibadethanelerinden biridir. Evlilik, Bar Mitzva (Ergenliğe geçiş) ve cenaze merasimleri sırasında en çok tercih edilen sinagoglardan biridir. Yerin altında inşa edilen sinagog aynı zamanda 2016’dan beri içinde “500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi”ni de barındırmaktadır.
 ...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz