Bir zamanlar Beyoğlu sinemaları

927 Okunma
Eskiden Beyoğlu dendiğinde akla sinemalar gelirdi. Günümüzde çehresi bir hayli değişen Beyoğlu’nda, sinema salonlarının hızla yaygınlaştığı döneme uzanıp, anıları canlandırmak istedik.
ETUAL SİNEMASI
Etual Sineması, 1920 yılında Cadde-i Kebir (İstiklâl Caddesi) 91 Numara’da açılır. Sinemanın sahibi Kadri Cemali, yöneticisi ise Cemil Boyer’dir. 1930’lu yıllarda isminin Türkçe olmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan sinemalardan biridir. Peyami Safa, 1932 yılında şunları yazar: “…Taksim’de gene bir bahçe, adı Panorama. Daha ileride bir sinema, adı Etual. Karşısında bir Türk musikisi konser salonu ve birahane, adı Mulenruj. Sonra birkaç sinema: Opera, Şık, Glorya…” Bir yıl sonra sinemanın ismi değiştirilir, “Yıldız” olur. Aynı yıl (1933) Beyoğlu’nda sinema salonlarının isimleri peş peşe Türkçeleştirilir: Ciné Eclaire, Şark Sineması; Ciné Magic (Majik), Taksim Sineması; Sine Nuvo (Ciné Nouveau), Halk Sineması; Ciné Etoile ise Yıldız Sineması adını o yıl alır. Genellikle yabancı filmler gösteren Etual Sineması 1960’lı yıllarda kapanır, yerine bir banka şubesi açılır.
 MAJİK SİNEMASI / TAKSİM SİNEMASI
Taksim Meydanı, Sıraselviler Caddesi 39-47 numarada bulunan tescilli sinema yapısı Majik; Türk Sineması, Taksim Sineması, Venüs Sineması ve Maksim Gazinosu isimleri altında yıllarca İstanbul’a hizmet vermiş, 1970’lerden 2007’de AVM ve otele dönüştürülme çalışmaları başlayıncaya kadar Devlet Tiyatroları Taksim Sahnesi olarak işlevine devam etmiştir. Majik Sineması’nın yerinde önceleri, Hristaki Zoğrafos tarafından 1867 yılında kurulan Hadjichristou Rum - Fransız Lisesi bulunmaktadır. Okul 1881 yılında Christos Hadjichristos’un müdürlüğü zamanında Fransız-Rum Lisesi’ne (Franco- Greek Lycée) çevrilerek, Fransız kısmının idaresi için Paris’ten Mösyö Hans davet edilmiştir. Bu tarihten sonra okul Hadjichristou Lycée (Hacıhristo Lisesi) olarak tanınmıştır.
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz