Boğaziçi’nin büyülü mekânlarından: Kiparodis / Emirgûne / Emirgân

1236 Okunma
Emirgân, Boyacıköy ve İstinye arasında kalan, Boğaz’ın en mutena semtlerinden biridir. Arka tarafında Hacı Osman Bayırı uzanır. Bu bayır aynı zamanda 20. yüzyıl başlarına kadar kendine has tadı ve kokusu ile bilinen Emirgân çileğinin yetiştiği mekândır. Bölgenin adının nereden geldiği konusu tartışmalı. Bazı kaynaklarda Boğaz’a özgü bir çiçek olan erguvandan geldiği kayıtlıdır. Ancak en yaygın söylence Ermeni asıllı İstanbul tarihçisi Eremya Çelebi Kömürcüyan’da geçen bir kayda dayanır. Buna göre semtin ismi, asıl adı Yusuf olan bir İranlı asilzadeden gelmektedir.
 Emirgân, Boğaz’daki pek çok yerleşke gibi ormanlık bir alandı. Burası tarihsel süreçte önemli kişilere tahsis edilmiş. Mesela 16. yüzyılda meşhur bir münşeat mecmuası kaleme alan Nişancı Feridun Bey’e verilmiş. Hatta bölge, bu devirde Feridun Bahçesi adıyla anılagelmiş. Çok eski dönemlerde ise buraya Kiparodis dendiği tarihçi İnciciyan’da kayıtlıdır.
 4. Murat zamanında bu padişahın meşhur Revan seferi sırasında kaleyi kendisine teslim eden ve zevk düşkünü bir kimse olarak bilinen Yusuf Han, padişahla beraber İstanbul’a gelir ve sultanın nedimleri arasına girer. Kendisine bu alan tahsis edilir. Yusuf Han aynı zamanda Emirgûne oğlu lakabıyla bilindiğinden, gel zaman git zaman bölge bu isimle anılmaya başlanır. Burada bir yalı yaptıran Yusuf Han, namlı işret meclisleri tertip eder, Sultan da bu meclislerin baş konuğudur. Kendisi, sultanı yoldan çıkaran kişi olarak bilinir ve 4. Murat’ın ölümünden sonra da bir bahane ile Sultan İbrahim zamanında idam edilir. Bölge bundan sonra daha ziyade sadrazam ve şeyhülislamlara tahsis edilecektir.
 Bu durum 1. Abdülhamid zamanına kadar devam eder. 1. Abdülhamid, dindar kişiliği ile tanınır. Hatta kendisinin sur içinde bir külliye inşa ettirmek istediği de bilinir. Ancak gerek abidevi bir külliye inşası için yer bulunamadığından ve gerekse de maddi durum elvermediğinden bu projesini hayata geçiremez. Bunun yerine Bahçekapı’da bir türbe, imaret ve kütüphaneden oluşan küçük bir külliye ile Beylerbeyi ve Emirgân’da birer cami yaptırma yoluna gider. Böylelikle bu bölgeleri halkın yerleşimine açmış olur.
...
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz