Devletin Görmezden Geldiği Gayrimüslim Azınlıklar

1095 Okunma
3) Diğer Gayrimüslimler
e) Gayrimüslim olarak bir de Malakanlardan bahsedilebilir
 Uluslararası literatürde “Molokan” olarak geçen ve çıkışı B. Avrupa’daki Protestanlık gibi 16. Yüzyıla tarihlenen bu dinsel grup, Hıristiyanlığı mümkün olduğu kadar bireysel ve basit biçimde yaşamaya, inancı şatafat, ritüel ve törenlerden uzak tutmaya kendilerini adamış oldukları için Rus Ortodoks Kilisesi tarafından sapkın ilan edilmiş ve ayrımcılığa uğratılmıştır. Onlar da, kendilerince kutsal olan Ağrı eteklerine göç etmişlerdir. Rusça “süt içenler” anlamına gelen adları, Ortodoks perhiz günlerinde süt içmeyi sürdürmelerinden gelir (Rusça moloko=süt).
 Malakanlar, Çarlık Rusyası’nın dinsel baskılarından kaçarak K. Amerika’ya sığınmış olan Dukhoborların çok benzeridir ve 19. yüzyıl sonunda Kars’a sığınmışlardır. Ama bu eşitlikçi, pasifist, askerlik yapmayı reddeden insanlar 1920 ve 1962’de Türkiye’den ayrılmak zorunda bırakılmışlardır ve bugün bir azınlık grubu sayılamayacak kadar az sayıda kalmışlardır: Ancak birkaç aile ve çoğu Müslümanlarla evlenmiş olan kızları.

Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz