Dijital Çağ geliyor

116 Okunma
Bundan iki hafta kadar önce COVID 19’un ABD üzerindeki etkilerine değişik bir gözle bakmıştım. Silah satışlarının zirve yaptığı, New Jersey dahil birçok eyalette silah mağazalarının gerekli olduğu “essential” gerekçesiyle eczaneler ve süpermarketler gibi açık kaldığını ve önlerinde kuyrukların eksilmediğine değinmiş, bu durumun yakın gelecekte toplum üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine değinmiştim.
 Bu kez COVID 19’un varoluş ve sonuçlarına değinmeyeceğim çünkü televizyon kanallarının sürekli bu konuyu işlemeleri ve aynı şeyleri tekrar etmelerini, futbol maçı skoru verir gibi virüse yakalananların, yapılan testlerin, iyileşenlerin ve ölenlerin sayılarını dinlemekten herkese artık bıkkınlık geldi. Şimdi yine nereden çıktın da bu ilgisiz konuya el attın diyeceksiniz ama tarihin çağlarına bir göz atalım.
 Bu kez COVID 19’un varoluş ve sonuçlarına değinmeyeceğim çünkü televizyon kanallarının sürekli bu konuyu işlemeleri ve aynı şeyleri tekrar etmelerini, futbol maçı skoru verir gibi virüse yakalananların, yapılan testlerin, iyileşenlerin ve ölenlerin sayılarını dinlemekten herkese artık bıkkınlık geldi. Şimdi yine nereden çıktın da bu ilgisiz konuya el attın diyeceksiniz ama tarihin çağlarına bir göz atalım.
 Yazının bulunuşuna kadar geçen döneme ise tarih öncesi devirler deniyor. Bu dönem de Taş Devri (Yontma Taş Devri ve Cilali Taş Devri) ve Maden Devri (Bakır Devri, Tunç Devri ve Demir Devri) olarak ikiye ayrılıyor. Aret, biz bunları biliyoruz demeyin, hafızayı yenilemekten zarar gelmez. Gelin çağlar arasında kısaca bir tur atalım.
 İLK ÇAĞ
Yazının bulunuşundan (MÖ 3200) Kavimler Göçü’ne (MS 375) kadar geçen döneme İlk Çağ denir. Bazı tarihçilere göre ise bu çağın sonu Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşüdür.
 ORTA ÇAĞ
Kavimler Göçü’nden (375), Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u alıp Bizans İmparatorluğu’na son vermesine kadar geçen süredir. Kavimler Göçü ile Avrupa feodalite düzeni ve derebeylerin hakimiyeti altında bölgesel kapalı tarım ekonomisi içinde sıkışan bir toplum halinde idi. Doğu’da ise merkezi yönetimlerin hakimiyetinde, İpek ve Baharat Yolu ile canlanan bir ticaret hakimdi. Avrupa’da sınıf farklılıkları had safhaya çıkmış, halk; soylular, ruhbanlar,burjuvalar, köylüler ve köleler diye sınıflara bölünmüştü.
 YENİ ÇAĞ
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u alıp, Bizans İmparatorluğu’na son vermesiyle başlayan ve 1789 Fransız İhtilali ile sona eren çağdır. Bu devirde Feodalite rejimi yıkıldı yerine merkezî krallıklar geldi. Rönesans başladı ve Avrupa feodalite dönemindeki kısırlığından ve köhneliğinden kurtulup aydınlanma çağına girerek bilimsel ilerlemeler kaydetti. Sömürgeciliğin temelini oluşturan coğrafi keşifler gerçekleşti, din savaşları yaşandı ve Hümanizm diye bir akım doğdu.
 YAKIN ÇAĞ
1789 Fransız İhtilali’nden zamanımıza kadar süren çağdır. Bizler hâlâ Yakın Çağ’da yaşıyoruz ve tarihçilere göre Yakın Çağ’ın sonu henüz bilinmiyor. Bazı tarihçiler Atom Çağı’nda veya uzay çağında olduğumuzu söyleseler dahi bu tez henüz tarih kitaplarına girmiş değil.
...

Makalenin devamın dijital ya da basılı dergimizden okumaya devam edebilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz