Ermeni Katolik Kilisesi önderini yitirdi

1394 Okunma
Dünya Katolik Ermenileri Katolikosu ve Kilikya Patriği Krikor Bedros XX. Ğabroyan, 25 Mayıs Salı günü Lübnan’daki Ermeni Katolik Patrikhanesi’nde vefat etti. Patrik için 28 ve 29 Mayıs’ta düzenlenen görkemli törenlere, Ermeni Katolik Episkoposlar, kardeş kiliselerden üst düzey ruhaniler ve Papa Francis’in temsilcisi de katıldı.
 Patrik Sahak II, Katolikos Patriklik Vekili Başepiskopos Bedros Miriatyan’a ve Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan’a birer taziye mesajı göndererek, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis, vakıf yönetim kurulları ve Ermeni Cemaati adına taziyelerini sundu.
 Ermeni Katolik Kilisesi Patriği Krikor Bedros XX. Ğabroyan, 2015 yılında Müteveffa Nerses Bedros XIX.’nun (Tarmuni) vefatı sonrası, Episkoposlar Sinodu tarafından Patrik seçilmiş ve Krikor Bedros XX. adını almıştı.
 Patrik XX. Krikor Bedros, 15 Kasım 1934’t e  Halepte doğdu . Bzommar’da bulunan ilahiyat okuluna genç yaşta kabul edildi. Ardından Lübnan’ın Cünye şehrinde Ma- 24 ABER: ARTUN ATMACA risti Pederleri Koleji’nde okudu ve Roma’da bulunan Pontificia Università Gregoriana’da pederliğe hazırlandı. 28 Mart 1959’da Bzommar Patrikhane Teoloji Enstitüsü’nde peder olarak takdis edildi. 3 Ocak 1977’de, Fransa’da yaşayan tüm Ermeni Katoliklerin Apostolik Yöneticisi olarak atandı ve aynı yıl 13 Şubat’ta Patrik XVII. Hımayag Bedros Gedigyan tarafından episkoposluğa yükseltildi.
 30 Haziran 1986’da Fransa’daki Katolik Ermeni Kilisesi yeni bir yapılanmaya gitti ve Ğabroyan’ın görev yaptığı Sainte Croix de Paris Kilisesi, Fransa Ermeni Katolik Ekzarhlığı’na (önderlik) yükseltildi. Bu yapılanmanın ardından, Episkopos Ğabroyan, Fransa’daki Ermeni Katoliklerin dinî önderi olarak yeni makamında görevine devam etti. 2 Şubat 2013’te emekli olan ancak dinî önderlik görevini sürdüren Ğabroyan, 2015’te yapılan seçimle Ermeni Katolik Kilisesi Patriği seçilerek XX. Krikor Bedros ismini aldı ve 25 Temmuz’da Papa I. François tarafından onaylanarak görevine başladı.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz