Eskilere nur yağdı: Dolapdere Pilevneli Galeri

3838 Okunma
 Beyoğlu’na bağlı bir mahalle; Tarlabaşı’nın altında, Kurtuluş ve Kasımpaşa semtleriyle çevrelenmiş, yirmi yıl öncesine kadar girilmesi sakıncalı bölgeler arasında gösteriliyordu. Günümüzde ise kentsel dönüşüm politikalarının etkileriyle hareketlilik kazanan bir bölge, Dolapdere.
 Kentler insana ve yaşadığı hayata dair birçok şeyi barındıran, insanların sosyal, ekonomik, politik, kültürel ilişkilerinin şekillendiği mekânlardır. Canlı, yaşayan organizmalarla benzerlik gösterirler, zaman içersinde değişirler ve dönüşürler. Bu dönüşümler bazen planlı programlı olur, bazen de kendiliğinden gelişir. Kentsel dönüşümün farklı amaçları vardır, en önemlileri, konut, refah ve sağlık koşullarının sağlanmasına yönelik ihtiyaçların karşılanmasına ve ekonomik ilerleme ve toplumsal gelişme arasında ilişki kurulmasına yöneliktir.
 Zamanla “kent” ve “kültür” kavramları değişti. Dünya savaşları sonrasında yıkılan kentlerin dönüşümü yeniden inşa ve değişen yaşam koşulları doğrultusunda ivme kazandı. Kentler küresel ekonomi ile kurdukları ilişkiler neticesinde istihdam, gelir ve mekân açısından değişikliğe uğradılar. Sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınmasıyla kentlerin merkezleri önem kazandı ve kentsel yenilenme projeleri kültür politikalarıyla iş birliği kurdu. Bu süreçlere paralel olarak sanat ve kültür kavramları da değişime uğradı, her iki kavram da ‘birey’e dönüşen homo sapiens’in (ilk insana verilen isim) yaşam biçimini anlatan etkinliklere dönüştü, bu nedenle sanatçılar ve entelektüeller bu iş birliğinin önemli birer aktörü oldular.
 Kültürel yatırımın, sanata, yaratıcılığa yatırım yapmanın ekonomik büyümeye katkı sağladığı yadsınmaz bir gerçektir. Sanatla ilgili etkinliklerin bireylerin özgüvenini artıran, toplumda ilişki kurdukları diğer insanlarla bağlarını güçlendiren, yenilenmeyi tazelenmeyi artıran ve geliştiren yansımaları olur. Kentsel dönüşüm projeleri kentte yaşayan insanların da projeye dahil olmalarıyla başarılı bir netice elde eder. Bunun için şehirli insanın yaşadığı yeri değiştirmeye, düzenlemeye, değer kazandırmaya hevesli olması, kentsel dönüşüm projelerinin başarılı ve olumlu neticeler elde etmesini destekler. Kent ve kültür politikalarının sanat ve sanatçıyı çözüm olarak gördüğü süreçte galeriler önemli anlamlar yüklenir. Biz bu yazımızda böyle bir galeriyi ele alacağız.

Makalenin devamını okuma için Haziran 2019 sayımızı anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 

Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz