Fatih Camii’nin yerinde On İki Havari Kilisesi ve Bizans İmparatorları

3340 Okunma
 Fatih Camii hiç şüphe yok ki İstanbul’daki en önemli tarihi eserlerden biri lakin bu yapı Fatih zamanının orijinal yapısı değildir. 1766 yılındaki depremde neredeyse tamamen yıkılan camiyi, Sultan 3. Mustafa bugünkü haliyle yeniden inşa ettirmiştir. Ancak Osmanlılar tarafından burada büyük bir külliye tesis edilmeden önce söz konusu alanda Havariyyun Kilisesi bulunuyordu. Bu kilise bünyesinde iki de büyük mozelyumu barındırıyordu. Bunlardan ilki Kostantinopolis’in isim babası olan imparator Büyük Konstantin tarafından diğeri ise Bizans’a son altın çağını yaşatan Justinyanus tarafından son uykularına çekilmek amacıyla yaptırılmıştı.
 Konstantin’in 12 havariye adadığı ve öldükten sonra da son uykusuna çekileceği mekân olarak belirlediği bu bölge, şehrin dördüncü tepesi üzerinde yer alıyordu. Doğu Roma kroniklerinde bu yerin seçilme gerekçesi olarak şunlar sıralanıyordu: Her şeyden önce bölge şehirlerin kraliçesi olan Konstantinopolis’in göbeğinde değil kalbinde bir alana inşa edilmişti. O zamanlar şehrin surları neredeyse burada son buluyordu. Bu sebeple gürültü ve kargaşadan uzak bir noktadaydı. Bunun yanı sıra burada sebze yetiştirecek ya da tarım yapacak bir alan yoktu. Bu alanlar daha alt kesimdeydi. Nitekim Menderes zamanında Vatan Caddesi açılana kadar şehrin bostan ihtiyacı önemli ölçüde Aksaray ve Yenibahçe havalisinden temin ediliyordu. Kilisenin çatısından harika bir deniz manzarası görünüyordu. Bununla birlikte kötü niyetli korsanların ulaşamayacağı bir noktada yer alıyordu.
 Konstantin, kilise için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Devasa boyutlardaki kilise zeminden tavana kadar mermerlerle kaplanmıştı. Tavan kısmında altın yaldız kullanılmıştı. Çatı da kiremit yerine bronzdan madeni levhalarla kaplanmıştı. Bu sayede kilise özellikle güneşli günlerde çok uzaklardan fark edilebiliyordu. Kilise Justinyanus zamanına kadar varlığını devam ettirmiş ancak bu tarihte yıktırılarak (ya da önemli ölçüde yeniden inşa olunarak) yerine haç planlı ve beş kubbeli bir yenisi inşa edilmişti.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz