Gedikpaşa demişler, güzellerle doludur

608 Okunma
 Gedikpaşa sokaklarında dolaşırken sanki bir romanın sayfaları arasında hissedersiniz kendinizi. Tıpkı romanlardaki gibi çok katmanlı hayatlara, farklı kültürel değerlere, birbiriyle çatışan ya da uzlaşan inançlara, ritüellere, geleneklere tanık olursunuz. Bu tanıklık sizi ta eski zamanlara; dayanışma, komşuluk, biraradalık gibi değerlerle örülmüş bir hayatın yaşandığı zamanlara götürür. Hagop Baronyan, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti adlı şahane kitabında Gedikpaşa için şöyle yazar: “Bu mahallenin ahalisi birbirlerinin sözünü anlamaz, dilleri karışmıştır.” Dilleri karışmıştır…
 Gedikpaşa gibi tarihsel bir geçmişe sahip bir semtte farklı kültür ve kimlik katmanları üst üste birikmişti. Camiler, Rum, Ermeni, Süryani kiliseleri bu çok kültürlülüğün kanıtıydı. Geçmişte ağırlıklı olarak Türkler, Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Gedikpaşa’da bir arada yaşıyor olsa da semtin hayat dinamiğini Ermeniler oluşturmaktaydı. İlk bölümde ele aldığımız “Zvartnots Korosu” örneğinde de görüldüğü gibi Gedikpaşa yerleşimcilerini asla kendi hâline bırakmadı, mahallede yaşayanları belli bir aidiyet etrafında topladı. Bu özelliği bölgenin kültürel konumunu belirginleştirmişti. Kumkapı ile yakınlığından dolayı iki semt genellikle aynı kültürel hayat bütünlüğü içinde değerlendirilse de tamamen ayrı kimliğe sahipti. Kumkapı halk semti, Gedikpaşa aristokrat semtiydi. Kumkapı’da balıkçılar, reisler, merametçiler, Kapalıçarşı’nın mıhlayıcıları, sadekârları yaşarken; Gedikpaşa’da doktorlar, öğretmenler, şairler, tiyatrocular, yazarlar yaşardı. 19. yüzyılın sonlarından, 20. yüzyıl başlarına kadar hizmet veren Amerikan Koleji ve Fransız Koleji, semtin aristokrat kimliğinin ipuçlarındandır. Amerikan Koleji binası, günümüzde aslına sadık kalarak restore edilip, otel olarak hizmet vermeye devam ederken, Fransız Koleji binası ise yabancılar şubesi olarak hizmet veriyor.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz