Hz. İsa’nın dilini konuşan kutsal kent: Malula

1741 Okunma
Malula, Hz. İsa’nın konuştuğu dili yani Aramcayı onun zamanına yakın bir şekilde yaşatan dünya üzerindeki en önemli kent durumunda. Bu nedenle de çok sayıda manastıra ve dinî yapıya sahip ve dünyanın pek çok yerinden önemli ölçüde turist çekiyor. Bu dile adını veren Aramiler, tıpkı günümüz Arap ve Yahudi toplumları gibi Sami dil ailesine mensuplar. Tarih sahnesine ilk çıktıklarında göçebe bir yaşam sürmekteydiler. Ancak sonradan yerleşik düzene geçerek başta Şam olmak üzere pek çok kentin kurulmasında önemli roller oynamışlardır. Arami kültürü ve dili, bir dönem kuzey Irak’tan, Ürdün ve Lübnan’a kadar uzanan sahada hakimdi. Eski adı Amid olan Diyarbakır dahi MÖ iki bin yılı sonlarında bu topluluğun idaresi altındaydı.
 Aramilerin belki de göçebe oluşları ve aşiretler şeklinde örgütlenmelerinin bir sonucu olarak tarihleri boyunca güçlü siyasi birlikler oluşturamadıklarını biliyoruz. Sadece zayıf konfederasyonlar kurabilmişlerse de bu birliktelik, onları bilhassa Asur saldırılarından koruma konusunda yetersiz kalmıştır. Aramilerin siyasi varlığına MÖ 8. yüzyılda Asurlular tarafından son verildiği ve en önemli kentleri olan Aram- Damaskus’un yani Şam’ın da bu devirde ele geçirildiği biliniyor. Bununla birlikte Arami kültürü ve dili, bölgede etkinliğini uzun bir süre daha devam ettirmişti. Öyle ki Hz. İsa inancını tebliğ ettiği sıralarda Aramice, Suriye ve Filistin halkları arasında en yaygın dillerin başında geliyordu. Zaman içinde bu dil yavaş yavaş unutulmaya başladı. Bugün Aramcanın yeryüzünde en canlı olarak yaşadığı yer Şam’ın kuzeyine düşen ve yarım saatlik bir mesafede bulunan Malula kenti.
 MANASTIRLAR DİYARI MALULA
 Aramiler ve Aramca hakkında bu kısa girişten sonra gelelim manastırlar diyarı Malula’ya. Bölgeye yolum 2008’in şubat ayında düşmüştü. Suriye’de kış mevsimleri son derece sert geçebiliyor. Hele bir de Malula gibi ülkenin en yüksek yerleşimlerinden birine gidiyorsanız soğuğu daha da hissedeceksiniz demektir. Şehirdeki Hristiyanların büyük bir kısmı Süryani. Bu durumu manastırların adının başında yer alan “Mar” sıfatından da anlayabiliyorsunuz. Yani hem dinsel açıdan hem de topografik açıdan bir ölçüde bizim Mardin’e benzeyen bir kent Malula. Şehir son derece yüksek bir alana kurulu olup, adeta kartal yuvasını andırıyor. Malula’nın dış dünyadan tecrit edilmiş bir havası var. Belki de bundan dolayı şehir halkı, gündelik hayatta Arapça konuşsa da atalarının dili olan Aramcayı yaşatmayı başarabilmiş.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz