Komnenos Ailesi mensubu bir Bizans tarihçisi: Anna Komnena

964 Okunma
 Anna Komnena, Bizans İmparatorluğu’na 1081-1185 yılları arasında hükmeden Komnenos Ailesi’nin bir ferdidir. Ailenin iktidar dönemi, sonraki yüzyıllarda yaşanacak fırtınalı zamanların yanında görece sakin geçer. Bir asra yaklaşan hakimiyetleri içindeki en önemli gelişmeler arasında Selçukluların Anadolu’da giriştikleri fetih seferleri, Avrupa’dan başlatılan ve Bizans topraklarından geçen Haçlı seferleri, Pisa, Amalfi ve Venediklilerin İstanbul’da artan nüfuzu sayılabilir. Aile, İstanbul’un imarına da önem vermiş, Khora (Kariye) Manastırı başta olmak üzere pek çok yapıyı onardıkları gibi, Osmanlıların İstanbul’u fethi sırasında şehirde varlığını devam ettiren en önemli dinsel komplekslerden biri konumundaki Pantakrator Manastırı’nı da inşa etmişlerdi. Söz konusu yapı fetihten sonra Osmanlılar tarafından Molla Zeyrek’in adına izafeten Zeyrek Camii’ne dönüştürülecektir.
 Komnenos Ailesi’nin hükümdarlığa uzanması ilk olarak 1057-1059 tarihleri arasında hüküm süren I. İsakios Komnenos zamanında oldu. Komnenos hakimiyetinin istikrara kavuşması ve bir sonraki Komnenos’un tahta çıkması içinse yaklaşık çeyrek asır beklemek gerekecektir. Bu kişi, İsakios’un yeğeni ve Anna Komnena’nın babası I. Aleksios Komnenos’tur. Anna Komnena, bu imparatorun en büyük evladı olarak 1083’te doğdu. İlerleyen günlerde üç kız ve üç erkek kardeşi daha olacaktır ki bunlardan İonnes, tahta uzanacaktır. Anna’nın son derece iyi bir eğitim aldığı biliniyor. Antik Yunan edebiyatını, tarihini ve felsefesini ana kaynaklarından okudu. Sekiz yaşına geldiğinde ise evlenmesi gündemdeydi. Kendisi için seçilen eş adayı Aleksios’tan önce tahtta bulunan imparatorun oğlu Konstantin Dukas’tı. Konstantin, tahtın yasal varisi durumundaydı. Anna böylelikle geleceğin imparatoriçesi olma şansına ulaşmıştı. Çift arasında önce nişan yapıldı, lakin ilerleyen günlerde sebebi henüz malum olmayan bir gerekçe ile bu nişanın sonlandırıldığı biliniyor. Hatta I. Aleksios bir adım daha ileri giderek tahtın yasal varisi olarak dört-beş yaşlarında bulunan oğlu İonnes’i ilan etmiştir. Kısa bir süre sonra Konstantin Dukas’ın ölmesiyle de İonnes’in veliahtlığı pekişir.
...
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz