Küresel temiz enerji geçişi gerçekleşemedi

135 Okunma

Covid-19 pandemisinin ardından dünya çapında yeşil toparlanma vaatlerine rağmen REN21’in 2022 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu (GSR 2022), küresel temiz enerji geçişinin gerçekleşmediğinin altını çiziyor.
 Ayrıca Rapor’a göre küresel verilerde elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kapasitesinde 2020’ye göre yüzde 17 artışla (314,5 GW) bir rekor gerçekleşirken, aynı zamanda hükümetler 2018 ve 2020 yılları arasında fosil yakıt sübvansiyonlarına da 8 trilyon dolar harcadı.
 Yine rapora göre yenilenebilir enerji kapasitesindeki rekor artışlara rağmen, yenilenebilir enerjinin küresel enerji kullanımındaki payı 2021’de sabit kaldı. Elektrik sektöründe, yenilenebilir enerji kapasitesinde ve üretimde yapılan rekor artışlar, elektrik tüketimindeki yüzde 6’lık genel artışı karşılayamadı. Ayrıca enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini oluşturan ulaşım sektöründeki yenilenebilir enerji payındaki ilerleme eksikliği özellikle endişe veriyor.
 SIFIR EMİSYON TAAHHÜDÜNE RAĞ- MEN FOSİL ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
 REN21 İcra Direktörü Rana Adib, “Daha fazla hükümet 2021’de net sıfır sera gazı emisyonu taahhüdünde bulunsa da gerçek şu ki, enerji krizine yanıt olarak çoğu ülke yeni fosil yakıt kaynakları aramaya ve daha da fazla kömür, petrol ve doğal gaz yakmaya geri döndü.” dedi. Kasım 2021’deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) öncesinde 135 ülke 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etme sözü verdi. Ancak bu ülkelerden sadece 84’ünün ekonomi çapında yenilenebilir enerji hedefleri olurken, sadece 36’sının yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefi vardı.
 TÜRKİYE’NİN YENİ ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİ’NİN YARISI RÜZGAR ENERJİSİ
2021’de Türkiye’nin yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yarısını rüzgâr enerjisi oluşturdu. Yenilenebilir enerji politikasına odaklanan bir düşünce kuruluşu olan REN21’in , 2022 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu’na (GSR 2022) göre Türkiye, özellikle rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde öne çıkıyor. Rapora göre, Türkiye, 2021 yılı itibariyle toplam 10 bin 800 MW rüzgâr enerjisi kapasitesi ile dünya genelinde onuncu sırada yer alıyor. Yine, 2021 yılında Türkiye, 1400 MW rüzgâr enerjisi kapasite artışı ile bir rekor kırdı ve bu rekor artışlarla birlikte rüzgâr enerjisi Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin %9,8’inden fazlasına katkıda bulunuyor. 2021’de Türkiye’nin yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yarısını rüzgar enerjisi oluşturuyor. Son on yılda Türkiye’de, rüzgâr enerjisi kapasitesi 10 kat artarken, Türkiye’de hem yerli hem de yabancı üreticilerin üretim tesislerini içeren güçlü bir endüstri tedarik zinciri geliştirildi. Rapora göre ayrıca 2021’in sonlarında, Türkiye’deki yeni kurulumların maliyeti, beş yıl öncesine göre ortalama %32 daha düşük gerçekleşti.

Kaynak:

https://www.ren21.net

Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz