Leonardo da Vinci’nin mektupları ve mimari tasarımları

2545 Okunma
 Orta Çağ, Avrupa tarihinin yaklaşık bin yıllık bir zaman dilimini içeren, hakimiyet ve hükümranlığın olmadığı bir dönemin adıdır. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile başlamış, Rönesans (1450-1650) hareketiyle bitmiş bir zaman dilimi...
 Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Avrupa’da kültür sanat ve bilimde gerilemeler başlar. Karanlık Çağ olarak nitelenmesinin sebebi, sanat ve bilimdeki gelişmenin yetersizliği, ayrıca savaş ve istilaların yaşandığı tehlikeli bir dönem olmasındandır. Vikinglerin saldırılarına karşı 10. yüzyıldan itibaren yüksek duvarlı korunaklı kaleler yapılmaya başlanmıştır. Kalenin etrafında kasabalar oluşmuş, daha sonra duvarlar buradaki evleri de içine alacak şekilde genişleyerek, Avrupa’da günümüzde görebildiğimiz kasaba modelleri meydana çıkmıştır.
RÖNESANS’LA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
 Feodal sistemin hakim olduğu dönemde, 1300’lü yıllarda tarlada çalışan köylü sayısı Avrupa nüfusunun yüzde doksanını oluşturuyordu. Yeni yaşam ve yerleşim şekilleri bulma zamanıydı. Değer yargıları ve estetik kavramla ilgili düşünceler genellikle felsefe ve edebiyat alanında hayat bulurken Rönesans döneminde, yaşanan çevrenin düzenlenmesi tasarım olarak ortaya çıkmıştır. Kent yaşamına geçişin konuşulduğu bu dönemde sanatsal fikirler, kent planına yansımış geometrik kent şemaları projelendirilmiş. İlkleri İtalya’da başlayan, daha sonra Almanya’daki sanatçıların izlediği düşünsel mimarlık üretilmiş. Ateşli silahların artışı, planlama çalışmalarını, savunmaya yönelik ideal askerî şehir tasarımlarına yönlendirmiş. İlk olarak mimar Filarete ve sonra Alberti, ideal kent konusunda düşünce üretmişler. Filarete’nin iki karenin üst üste gelmesiyle oluşturduğu yıldız şeklindeki plan şeması, kenti top atışı saldırılarına karşı korumak için düşünülmüştür. Alberti de çağdaşları gibi Vitruvius’tan etkilenerek kent yaşamıyla ilgil fikirler geliştirmiştir. Yaptığı kent planlarında yollar merkezden ışınsal olarak dışa açılır ve yıldız şeklini oluşturur. Yolların birleştiği merkezde ise kilise veya saray bulunmaktadır.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz