Merzifon Anatolia College ve Bir Doğa Bilimci J. J. Manissadjian

2348 Okunma
 Paros Yayıncılık 9. kuruluş yıldönümünde yine bir ilke imza atarak, bilimsel bir kitabı okuyucularla buluşturuyor. “Anadolu’nun Kaybolan Renklerinden Bir Doğa Bilimci J. J. Manissadjian” başlıklı çalışma, Anadolu topraklarında doğup yetişmiş, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kaos ortamında ülkemizden ayrılıp ABD’ye yerleşmiş, hayata ve bilime küsmüş, bir anlamda elimizden yitip gitmiş bir bilim insanı hakkında hazırlanmış ilk kitaptır.
 Ayda Ayvaz’ın sponsorluğunda hazırlanan kitabın yazarları Botanik ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı gibi iki farklı alanda çalışan Doç. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Galip Alçıtepe olmak üzere iki akademisyendir. Bu yönü ile de kitap disiplinlerarasıdır. Johanness Jacob Manissadjian’ın yaşam serüveni hakkında detaylı bilgi vermenin yanı sıra kitap, İstanbul dışında Anadolu’nun orta yeri olarak tanımlayabileceğimiz Merzifon’da faaliyet gösteren Anatolia College’ın (Anadolu Koleji) “Doğa Bilimleri Müzesi”ni de tanıtmaktadır. Bu bağlamda 1880-1915 yılları arasında ülkemizde kısaca ABCFM olarak tanımlanan American Board of Commissioners for Foreign Missions’a bağlı okullarda uygulanan doğa bilimleri eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmaya özgünlük katan bir diğer husus da, Anatolia College’ın etkisi altında kalınarak Tarsus St. Paul Institute ve Antep Central Turkey College’da açılan doğa bilimleri müzeleridir ki, varlıkları ilk kez bu kitap ile kanıtlanmıştır.
 Tüm bunların dışında Manissadjian’ın Ermeni kökenli olması ve ülkemizde yaşanan trajik olaylar sonucunda ülkeyi terk etmesi nedeniyle bu kitapta 1915 olayları sırasında Anatolia College’de yaşananlarla bir bilim adamının yaşadıkları hakkında da değindirmelerde bulunulmuştur.
 Manissadjian’ın botanik bilimine katkısı ve müze kataloğunda yer alan herbaryum hakkında, kitapta ayrı bir bölüm açılmıştır. Kitap, ağırlıklı olarak ABCFM’ye ait belgelere dayanmaktadır.
 Belgeler, bibliyografyada yer alan diğer kaynaklarla karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Öte yandan Manissadjian’ın bıraktığı bilimsel iz, hem 1915 trajedisi hem de Anatolia College’ın 1921’de kapanması nedeniyle ne yazık ki parça parça ve dağınıktır. Kitaptaki görsellerin büyük bölümü, SALT Araştırma, American Board of Commissioners for Foreign Missions American Research Institute in Turkey Arşivi ve Orlando Carlo Calumeno Collection & Archive’in izniyle yayımlanmıştır.

Makalenin devamını dergimizden okumaya devam edebilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz