Mınakyan’ın son talebesi: Şavarş Boğos Karakaş

161 Okunma
 Şavarş Boğos Karakaş’ı nasıl anlatmalı, onu birkaç satıra nasıl sığdırmalı bilemiyorum çünkü onun 45 yılı aşkın sanat hayatı adeta bir destandı. Gerçekleştirdiği altı binden fazla temsille sahnede kimlerle karşılıklı rol almamıştı ki... Rozali Benliyan’dan Eliza Binemaciyan’a, Arşak Benliyan’dan Bedros Baltazar’a... O, uzun yıllar birlikte çalıştığı üstadı merhum Mınakyan’ın sahne mirasını bugüne taşıyanların arasındaydı. Öyle ki erişkin yaşına geldiği zaman orta kuşağın da benimsediği yaratıcı, reformcu bir sanatkâr haline gelmişti. Tiyatromuzun usta - çırak düzeniyle yürüdüğü devrin hümanist ve evrensel bir örneğiydi adeta. Bu nedenle de Mınakyan’ın son talebesi olarak anılıyor.
RUHANİ MESLEĞİNDEN AYRILIP TİYATROCU OLMUŞTU
 İstanbul’un Pangaltı semtinde 1874 yılında doğan Karakaş, kendi gibi sahne işleriyle meşgul, dekor ressamlığı yapan Püzant Karakaş Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Pangaltı’nda Viyana Katolik papazları tarafından idare edilen Viyanalılar Lisesi’nde yaptı, bir müddet Galatasaray Lisesi’nde okudu. Venedik Darülfünunu’nu bitirdikten sonra Katolik rahip namzedi olarak diplomasını aldı. Ruhanilere mahsus kuşağın beline bağlanacağı merasim gününde, evlenmemesi için yemine davet edilirken bunu yapamayacağını anlamış ve sorgusuz sualsiz töreni terk etmiş, İstanbul’a kaçmıştır. Karakaş, tiyatronun bir kültür işi olduğunu bilenlerdendi. Onun için bir ideal olduğu da muhakkaktı. Ruhani mesleğinden ayrılıp sahneye geçmesini, “Artistlik denen insanı sarhoş edici suyu sonuna kadar içmekte bir beis görmemekteyim” tarifiyle anlatır. (Vakit Gazetesi, 19 Mart 1941)
 1890’lı yıllarda Tovmas Fasülyeciyan hem Gedikpaşa Tiyatrosu hem de Şehzadebaşı’ndaki Osmanlı Opera Tiyatrosu’nda müdürlük ve rejisörlük yapıyordu. Ayrıca Kadıköy’de Papazın Bağı denen yerde Osmanlı Dram Kumpanyası adlı firma için temsiller hazırlıyordu. Karakaş da çaresiz Fasülyeciyan’ın tiyatrosuna müracaat etti ve Mınakyan’ın tercümelerinden uyarlanan Evlatlarımız diğer adıyla Valide Terbiyesi isimli piyesin başrolünde oynadı (Vakit Gazetesi, 19 Mart 1941).
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz