Okulların bütçe açıklarını gidermek için çalışma başlatıldı

517 Okunma
 Gelirleri kısıtlı olduğundan bütçelerini denkleştirmekte sıkıntı yaşayan bazı Ermeni okulları, Corona salgınının etkisiyle derinden sarsılan ekonomik durumlarına çözüm arayışı için Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne başvurdu. Bütçe açıklarını giderebilmek üzere bir yol haritası hazırlanması için harekete geçen Patrik Sahak II, Ermeni Vakıflar Birliği’yle (ERVAB) iletişime geçti. ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’na gönderdiği bir mektupla bu konuda çalışma başlatılmasını istedi.
 Yürütülen süreç ve belirlenen yol haritası, Patriklik Sekretarya imzasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamanın tamamını okurlarımızla paylaşıyoruz:
 • Patrik Hazretleri 30 Nisan 2020 tarihli bir mektupla durumu Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu’na ileterek bu konuyla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini bildirmiştir. Sayın Şirinoğlu Vakıflar Birliği haberleşme mecrasından Patrik Hazretleri’nin bu mektubuyla ilgili duyuruyu yapmıştır.
 • Mektupta öncelikle maddi yardıma ihtiyacı olan okulların “ayrıntılı” bütçelerini, ihtiyaç kalem ve miktarlarını acil olarak belirleyerek çözüm makamı olan, ERVAB’a sunması gerektiği belirtilmiştir. Vakıflar ilgili raporlarını hazırlamak için çalışmaya başlamışlardır.
 • İhtiyacı olan dört Cemaat Okul Başkanı (Kumkapı, Samatya, Feriköy, Topkapı) ERVAB’a sunacakları raporlar hakkında ortak bir şablon ve standart oluşturulması için aralarında anlaşarak Patrik Hazretlerinden bu konularda bir istişare toplantısı talep ettiler. Sınırlı katılımlı bu toplantı 7 Mayıs 2020 tarihinde Patrikhanede gerçekleştirildi.
 • İhtiyacı olan bu okulların hazırlayacağı ayrıntılı raporlar en kısa zamanda Patrikliğe ve ERVAB başkanlığına sunulacak.
İZLENECEK YOL HARİTASI:
a. Gelen raporlar için Vakıflar Birliği İdare Heyeti, salgın protokolleri el verdiği ölçüde, Patrikhanede toplantıya çağrılacak ve bu raporlar ele alınacak. (Bu İdare Heyeti, S. P. Hastanesi Y. K. Başkanı, okulu olan Vakıfların Y. K. Başkanları ile seçilmiş diğer üç Vakfın Y. K. Başkanları, üç Din Adamı ve Patriklik koordinatöründen oluşan 21 kişilik merkezi masadır.)  
 b. Bu raporların incelenmesi için acil bir komisyon kurulacaktır.
 c. Tüm Vakıfların bütçelerinin talep edilmesi, gelir fazlası olanların ve miktarlarının tespiti yapılacaktır.
 d. Okullarımızın genel durumunu ele alarak ekonomik modelleme yapacak (birleştirme, kapatma, süspanse etme gibi) bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu grup uzmanlar ve hayırseverleri de içine alarak halka açık ve şeffaf platformlarda bu konuyu araştıracak ve önerilerini ERVAB’a sunacaktır.
 e. Salgın dönemindeki cemaatin diğer sorunları, özellikle işsizlik ve ekonomik sorunlar ele alınacaktır.
 f. Kurulması öngörülen vakıflar arası Finans Destek Komisyonu aktif hale getirilecektir.
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz