Online Terapi hakkında...

1703 Okunma
 Hem kişisel hem toplumsal düzeyde insan hayatına bir sürü yeni kısıtlar getiren pandemi süreci ihtiyaçlarımızı ve/veya isteklerimizi karşılama biçimlerimizi de etkiledi. İlk zamanlar acil sayılmayacak ihtiyaçlarını erteleyerek, isteklerini bir süre görmezden gelerek sosyal izolasyonu sağlamaya çalışan insanlar; süreç uzadıkça teknolojik araçların aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulmaya başladı. Örneğin; pandemi sürecinin başında acil durum içermeyen sağlık randevularının iptal edilmesi, bir süre askıya alınması sağlık kuruluşları ve hekimler tarafından sık sık dile getirilirken; sürecin sanıldığından uzun sürmesiyle bu söylemler yerini sağlık kuruluşlarından gelen doktor randevularını online yapılabileceğine dair mesajlara bıraktı.
 Bu durum psikoterapi uygulamaları için de benzer bir şekilde gelişti. Başlarda askıya alınan psikoterapi seansları yerini online seanslara bıraktı. Önce tedavileri aksamasın diye mevcut danışanlarıyla online-terapiye yönelen uzmanlar; yeni danışan kabulünü de talep edilmesi halinde online yapmaya başladı. Hal böyle olunca, yıllardır yurt dışında kullanılan, etkinliği konusunda üzerinde bir sürü araştırma yapılmış, ülkemizde ise mecbur kalınmadıkça tercih edilmediği bilinen online-terapi bugün Türkiye’de psikoterapi hizmeti veren uzmanların başvurduğu bir yöntem oldu. Uzmanları da danışanları da buna yönlendiren pandemi koşulları olsa da; bazen deneyimsizlikten, bazen bilinmezlikten, bazen kaygılardan, bazen isteksizlikten yani pek çok kişisel, mesleki, kültürel sebeplerden çekinerek baktığımız online-terapi ile pandemi sürecinde sıkça haşır neşir olduk. Öyle ki ülkemiz sınırlarında psikoloji alanını ilgilendiren pek çok uygulamada teknolojik araçların kullanımını düzenlemek amacıyla Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanan kılavuzlar yine bu dönemde yayınlandı.
 Danışan üzerinde görsel, işitsel ya da dokunsal uyarımlar ile şekillenen EMDR tedavisinin online platformlarda kesintiye uğramadan uygulanmaya devam edebilmesi için EMDR terapistlerine yönelik eğitimlerin verilmesi yine bu dönemde oldu. Pandeminin getirdiği kısıtlılıklar bu sürece sebep olmuş olsa da kullanıldıkça hem uzmana hem danışana sağladığı pratiklik, kolaylık, ulaşılabilirlik ile damgalama korkusu gibi psikolojik tedavi alınmasını engelleyen olumsuz durumları da bertaraf etmesi sebebiyle pandemi sonrası süreçte de sıklıkla tercih edilecek gibi durmaktadır. Psikoterapi gereklilikleri açısından bakıldığında; mesleki yetkinlik kriterlerini karşılama, uygulamaya özgü bilgileri içeren onam formlarının kullanımı, gizliliğin sağlanması, acil durumlarda izlenecek adımların planlanması, kayıtlara erişilebilirliğin önüne geçilmesi, psikolojik ölçüm araçlarının kullanılması, seans yapılacak ortamın düzenlenmesi gibi yüz yüze terapi uygulamalarında önem arz eden çoğu koşul, yetkinliği yüksek etik prensiplerle çalışan uzmanlarca online terapide de sağlanabilmektedir. Danışanlar açısından bakıldığında ise uzman seçiminde “mesleki yetkinliğin” iyi araştırılması online terapi uygulamalarında önem arz eden ilk konudur. Fırsatçılığa izin vermemek, zarar görmemek için uzmanın eğitimi ve özel eğitim alanları hakkındaki bilgileri titizlikle araştırılmalıdır. Ayrıca bilinmelidir ki seansta terapiste eğitimi hakkında sorular sormak en doğal danışan haklarındandır. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızdan öncelikle “kendimizin” sorumlu olduğu prensibiyle hareket edilmelidir. Tüm bu uygunlukların yanında online terapinin yüz yüze terapi kadar etkili olabileceği görülse de, bazı tanı grupları veya çok küçük çocuklar gibi bazı yaş grupları için uygun olmayacağı açıktır. Yoğun intihar düşüncesi içerisinde olan insanlar için de online terapi uygun bir seçenek değildir.
 Tıpkı yüz yüze seanslarda olduğu gibi online terapide de ilk seanslarda danışandan elde edilen bilgilerle, tedavinin online olarak devam etmesinde kısıtlılıklar tespit edilirse, danışan yüz yüze tedavi için mutlaka yönlendirilmelidir. Ülkemizde etik kurallara uygun, etkinliği yüksek online terapi standartlarının oluşturulması için hazırlanan kılavuzlara Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği gibi meslek örgütlerinin resmî web sitelerinden ulaşılabilmektedir. Bu kılavuzlar aynı zamanda online terapi hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenler için de güvenilir bir kaynaktır.

Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz