Oyun Terapisi nedir?

2283 Okunma
 Oyun Terapisinin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle oyunun çocuğun hayatındaki önemini kavramak gerekir. Birleşmiş Milletler’in almış olduğu bir karara göre “Oyun çocukların evrensel ve vazgeçilmez bir hakkıdır.” Bunun en temel nedeni oyunun çocukların bilişsel, fiziksel, duygusal, dil ve motor gelişimlerine yaptığı katkıdır. Ayrıca oyun çocuğa sosyal ilişkileri güçlendirme, problem çözme becerisi geliştirme, işbirliğini öğrenme, kurallara uyabilme, dürtülerini kontrol edebilme, toplumsal değerleri benimseme, kendi güçlü/zayıf yönlerini tanıyabilme, özgüven ve öz-değer oluşturabilme gibi birçok beceri kazandırır.
 Zaman zaman aileler “Oyun Terapisi” kavramıyla karşılaştıklarında tepkisel yaklaşabilmekte ve oyun oynayarak problemin çözüleceğine inanmadıklarını belirtmektedir. Bir yetişkin terapiye geldiğinde kendi sorununu, travmasını, negatif deneyimlerini, endişelerini sözel olarak ifade edebilir. Ancak bir çocuğun bilişsel kapasitesi bunu yapmak için yeterli değildir. Hatta çoğu zaman çocuk kendisinin bir sorunu olduğunu dahi fark etmez. Bu nedenle yetişkinlerle uygulanan konuşma temelli tedaviler veya danışmanlıklar çocuklarda etkili olmaz. Çocuklar yaşadıkları olumsuzlukları yetişkinler gibi konuşarak beyinlerinde işleyemediklerinden, bunu oyun yolu ile yaparlar. Yani oyun bir çocuğa yaşadığı negatif deneyimleri belleğinde işlemleyebileceği güvenli bir ortam sunar. Bu yüzden çocuk terapistleri küçük danışanları ile çalışırken oyun terapisi metodundan faydalanır.
 Oyun, çocuğun somut ifade biçimi ve dünya ile başa çıkma yöntemidir. Çocuk kurduğu oyunlarda yaşadığı deneyimleri, bu deneyimlere verdiği tepkileri, bunların ona hissettirdiklerini, dileklerini, isteklerini, ihtiyaçlarını, evde veya okulda yaşadıklarını yani aslında tüm içsel dünyasını ortaya koyar. Bu bağlamda oyunu çocuğun dili, oyuncakları da o dilin sözcükleri olarak tasvir etmek doğru olacaktır. Terapi odasındaki oyun ise evde oynanandan farklıdır. Terapistin tutarlı tavırları ve çocuğun dünyasını şartsız kabulü, çocuğun kendisini güvende hissetmesini ve dolayısıyla psikoloğu ile güvenli bir ilişki kurmasını sağlar. Aralarında kurulan bu bağ sayesinde çocuk iç dünyasını oyuna daha kolay yansıtır. Terapist ise çocuğun problemini ve duygularını anlayıp ona gerekli tedaviyi uygulayabilmek için oyunu bir araç olarak kullanır.
 Oyun terapisi kendi içinde farklı ekollere ayrılır. Aileler çocukları için oyun terapisi seçerken o ekolün kendi problemlerine uygun olup olmadığını sorgulamalıdır. Çocuk merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Theraplay, farklı sorunlarda genelde en sık kullanılan yönelimlerdir. Gelişimsel Bozuklukların tedavisinde Floortime veya Gelişimsel Temas Oyun Terapisi tercih edilmektedir. Filial Terapi ise ebeveynlerin çocukları ile ilişkilerini güçlendirmek için aileler ile çalışılan bir grup terapisi çeşididir.
 Küçük yaşlarda yaşanan olumsuz deneyimler kişinin bilinçaltına yerleşir ve onun yetişkinliğindeki karakterinde, seçimlerinde, düşünce ve davranış tarzında kendini gösterir. Bu nedenle oluşan problemlere, henüz kökleşmeden küçük yaşlarda müdahale etmek çok önemlidir. Kendim de bir oyun terapisi uygulayıcısı ve oyunun çocukların ruh sağlığı üzerine olan sihirli etkisine onlarca kez şahit olmuş biri olarak çocukların ileride daha sağlıklı kişiliklere sahip olabilmeleri için ailelere başta terapistlerine sonrasında ise sürece güvenmelerini öneriyorum.
 
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz