Pandeminin deniz sigortacılığına ve deniz ticaretine etkisi

568 Okunma
 Toplam ticaret hacminin %90’ının deniz yolu ile taşındığı bir dünyada seyir güvenliğinin had safhada önemli olduğunu tekrarlamak sanırım yersiz olmaz. Son yıllarda sabit kalan deniz kazaları sayısı dünya genelinde alınan emniyet tedbirleri, yüksek düzeyde tutulan uluslararası standartlar, geliştirilen gemi dizaynları, uluslararası regülasyonlar, teknolojinin ilerlemesi ve ciddiyetle ele alınan risk yönetimi sistemlerinin bir sonucu değil de nedir?
 Son 10 yıl zarfında vukubulan tam ziya sayısı 876’dır. Ortalama yıl başına düşen tam ziya sayısı 88 demektir. 2020 yılında tam ziya sayısının 49 olduğunu düşünürsek 2020’de tam ziya ile sonuçlanan deniz kazalarının son 10 yılın ortalamasına oranla yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Deniz trafiğinin ve limanların çok yoğun olduğu ve bunun yanı sıra genellikle yaşlı gemilerin çalıştırıldığı Çin, Çin Hindi, Endonezya, Filipinler, Doğu Akdeniz, Kore, Karadeniz gibi bölgeler son 10 yıldaki tam ziyaların %50’sine mekân olmuş (437 tam ziya). Dünya genelinde hasarların ve tam ziyaların belirli bir düzeyde seyretmesine rağmen kuru yük gemilerindeki tam ziya artışları dikkati çekmektedir. Analizler, son 10 yıl zarfında kuru yük gemilerindeki tam ziya olaylarının toplam tam ziyaların %40’ını oluşturduğunu göstermektedir. Bu tam ziya olaylarının daha da derinine indiğimiz zaman, aynı dönem içinde vukubulan tam ziyaların %54’ünün batma (elverissiz hava şartları, çatışma ve makine arızaları nedenlerin başında gelmektedir), %20’sinin karaya oturma ve %11’inin de yangın-infilak sonucu olduğunu görüyoruz. Bu üç hasar, toplam tam ziya olaylarının %85’ini oluşturmakta. Tam ziya hasarları 2020’de geçmiş yıla oranla pek bir değişim göstermemesine rağmen, rapor edilen toplam hasarlarda %4’lük bir düşüş olduğu izlenmekte. Sigortaya yansıyan toplam deniz kazaları 2.818’den 2.703’e gerilemiş ama makina hasarları %40 ile hasar nedenlerinin başını çekmeye devam etmektedir. Son 10 yılda rapor edilen 26 bin deniz kazasında 9.334 rakamı ile makine hasarları lider konumda iken, çatışma olayları 3.288 adet ile ikinciliği korumaktadır.
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz