Paregentan (Karnaval) ve Büyük Oruç

191 Okunma
 Ermeni dünyasında, Paregentan (Karnaval) kelimesinin anlamı; sınırlanmamış, mutlu, coşkulu ve iyi yaşam demektir. Kutsal Diriliş Yortusu’nun (Paskalya) hazırlık dönemi olan Büyük Perhiz/Oruç öncesi arife günüdür. Ermeni Kilisesi’nde ayrıca pek çok bayram öncesi tutulan perhiz/oruç öncesi paregentanlar da vardır. Örneğin Vartavar Yortusu, Meryem Ana Yortusu Kutsal Haç Yortusu, Aziz Kirkor Lusavoriç Yortusu ve daha birkaçı gibi…
 Ermeni halkı, bu paregentanlardan en çok Ermenicede Pun Paregentan, Batı dillerinde ise Karnaval denen günü içselleştirmiştir. Büyük Perhiz’in arifesi olan bu gün, Kiliselerde de büyük bir coşku, görkemli törenler ve ayinlerle kutlanır.
 Bu sene 15 Şubat Pazartesi’ne rastlayan Pun Paregentan, hayvansal besinleri tüketmenin ve dünyevi zevkleri yaşamanın geçici olarak sonlandırıldığı, insanoğlunun cennetteki son günü demektir. Diğer bir deyişle, Âdem ve Havva’nın cennetin tüm nimetlerinden sınırsız bir şekilde yararlandıkları, zevk ve mutluluk içinde sürdürdükleri yaşamlarının son gününü simgeler. Ayrıca, erdemlerin belirlendiği ve insanlığın matemden coşkuya ve sevince; eziyetten ve cefadan barışa ve huzura geçtiği gün olarak da algılanabilir.
 Bu günde, günahları ikrar etmek, tövbeye gelmek, merhametli olmak, affedici ve hoşgörülü olmak gibi ilahi buyruklara riayet etmeye çaba gösterilir. Artık umut etmek, oruç tutmak ve dua etmekle süren bir döneme girilmiştir. Kutsal Diriliş Yortusu’na yani Surp Zadik/Paskalya’ya kadar olan bu süreç 47-48 gün sürmektedir. Son haftasına “Kutsal Hafta/Avak Şapat” denir. İsa Mesih’in Kudüs’e girdiği Pazar gününün (Dzağgazart) ertesi, pazartesi günü başlayan Kutsal Hafta, Mesih’in dünyevi yaşamının safhalarını simgeler: 12 Havarilerle yediği “Son Akşam Yemeğini”, ihanete uğradığını, ihbar edildiğini, şiddete ve işkenceye maruz kaldığını, ağır eziyetler yaşadığını, ölümünü, defnedilişini ve ölülerden dirilişini anlatır.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz