Tarihî kent alanlarında kültür varlıkları ve müzeler

4337 Okunma
 Tarih boyunca var olmuş birçok uygarlıktan bizlere kalan kültür varlıkları yaşadığımız kentin bir parçasıdır. Kentin birer parçası olan bu tarihî alanlar yerel halkın yaşam alışkanlıklarını içeren bilgi birikimine sahiptir. Toplumun geçmişten gelen ortak kimlik ve değerleri bu alanlarda izlenebilir ve nesilden nesle aktarılabilir. Tarihî alanlardaki varlıklara yaklaşım kültürel değerlerin korunması olmalıdır. Venedik Tüzüğü’nde de belirtildiği gibi “Anıtların korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir.”
 Kültür varlığı sadece fiziksel yapılanmasından değil, buna anlam katan kültürel kullanımlarıyla da tanımlanmaktadır. Tarihi yerlerin kültürle ilişkili anlam ve işlevleri kişilerin yaşam biçimleri ve kültürel davranışlarıyla biçimlenir. Mekânla ilişkili olan kültürel etkinlikler, geleneğin ve törenin öngördüğü davranışlarla şekillenir. Yerlerin fiziksel boyutunun yanı sıra burada gerçekleşen etkinlik ve olayların oluşturduğu kültürel boyut bulunmaktadır. Örnek olarak Kırkpınar güreşlerinden söz edebiliriz. “Mekân” ve “ kültürel davranış” tarihî çevreyi oluşturan ve birbirini tamamlayan nitelikler olarak ortaya çıkmaktadır.
 Kültürel varlığın tanımlanabilmesi için yerel halkın yere atfettiği değer, kültürel anlam ve kullanımların da tespit edilmesi ve kullanıcılar tarafından atfedilen kültürle ilişkili işlevler de kullanımda belirleyici öge olmaktadır. Bütün bu farklı nitelik ve boyutlar, koruma kararı verme sürecinde farklı koruma kararlarının geliştirilmesini gerektirmektedir.
 Kültür varlıklarının korunmasında toplumsal katılım ve toplumsal destek çok önemlidir. Kentlerde yaşayanların korumacı yaklaşımları, bireylerin bilgi ve bilinç düzeyleri, korumacı yaklaşımları kentlerin korunması ve gelişmesinde önemli etkendir. Kişilerde değer kavramının gelişimi çocukluktan itibaren yaşadığı kenti fark etmesiyle başlar.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz