Yangınlar ve kolera salgını (6. Bölüm)

45 Okunma
 1863 yılına gelindiğinde Üç Horan Kilisesinde yeni bir seçim heyecanı yaşanır. Bölge halkının kullandığı oyların sonucunda seçilen yeni üyeler, Der Yerimia Vartabed’in resmi yazısıyla 31 Temmuz’da göreve başlarlar.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Hagop Noradugyan (Başkan)
Manuk Aslanyan (Başkan Vekili)
Mikael Rapaelyan (Genel Sekreter)
Rupen Rupenyan (İkinci Sekreter)
Harutyun Çubukçuyan (Veznedar)
Apik Uncuyan (Emlak Komisyonu Başkanı)
Apetik Nevruzyan (Okul Sorumlusu)
Hagop Kazazyan Yeprem Serovpyan (daha sonra veznedar)
Mardiros Mühendisyan
Harutyun Takvoryan
Lufi Luftyan

 13 Mayıs 1864’te divan değişikliğine gidilir ve Manuk Aslanyan’ın yerine H. Kazazyan, Başkan Vekili görevine getirilir.
Görevlerine dört elle sarılan yöneticiler, Üç Horan Kilisesine gelir temin etmek için canla başla çalışırken, okulların gelişmesi için de büyük gayret sarf ederler. 
 Yönetim Kurulu’nun yaptığı önemli işlerden, 1857’de Donik Amira’nın bağışladığı arsa üzerine Hagop Noradungyan’ın desteğiyle inşa edilen Kasımpaşa’daki Birleşik Mahalle’nin Kilisesi, adeta yeniden inşa edilir (1863). 1864’te Kilisenin avlusuna din görevlileriyle kilise yöneticileri için odalar ilave edilir. Kilisenin yönetimini üstlenen Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Yönetim Kurulu, bazı Kilise masraflarını da karşılar.

FAKİR HALKA YARDIM ELİ
Ermeni doktorlar, her mahallede yaşayan kimsesiz ve fakir hastaların bakımını üstlenirler. Bu arada Belediye tarafından düzenlenen fakirlere yardım amaçlı balodan Ermeni fakirler için de 1200 kuruş ayrılarak Beyoğlu yönetimine teslim edilir.
 1864 yılının Paskalya haftasında Girit’teki Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu için Üç Horan Kilisesinde yardım tepsisi dolaştırılır. Bu dönemde yaşanan felaketlerin en büyükleri, 1862’de ve 1863’ün Mayıs ayında gerçekleşen büyük Tarlabaşı yangınlarıdır. Evleri yerle bir olan aileler Surp Harutyun Kilisesi ve Skordea fakirhanesine yerleştirilir. Beyoğlu Kilisesi Yönetim Kurulu, 13750 kuruş harcayarak fakirlere barınaklar inşa eder. Bu yardımları ulaştırmak için bir komisyon kurulur, başına da Vartkes Misakyan getirilir.
KIZ ÖĞRENCİLERE KORO YASAĞI
 19 Mayıs 1864’ten itibaren Kırnavula’daki Surp Eçmiadzin Okulunda, akşamüstü saatlerinde okuma-yazma dersleri verilmeye başlanır. Buradan yetişen öğrenciler, özellikle de Hripsimyants Kilisesi kız öğrencileri, ilahileri öğrenip Yönetim tarafından hediye edilen beyaz elbiseleri giyerek Kilise Korosu’na katılırlar. Ancak Ruhani Kurul, 3 Haziran 1864 tarihli bir yazı ile kızların kilise içinde “şabig” giymesini, kitap okumasını ve ilahi söylemesini yasaklar. Aynı yıl Naregyan Okuluna üç ünlü öğretmen atanır: Türk diline hakim olduğundan Türkçe derslerine giren Oksen Şahinyan, Ermenice ve Fransızcayı çok iyi bilen Tovmas Terziyan ve Notacı Hamparsum. Yönetim Kurulu, Notacı Hamparsum’un sağa sola olan borcunu kapatmak için 2500 kuruş ödeme yapar.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz