Zamanı hatırlatan simgeler: Saat kuleleri

1866 Okunma
 Amerikalı coğrafyacı Carl O. Sauer’in deyişiyle insana özgü özelliklerden biri olan “biriktirme ve bir yerlere yerleşme eğilimi” henüz tam olarak bilmediğimiz bir zaman dilimi içinde başlamış. Hikâyeleri beş bin yıl öncesine dayanan yerleşim alanları, yapı kalıntıları ve yaşama ait izler birçok bilgi edinmemizi sağlasalar da birçoğunun yok olmuş, saklı kalmış ya da ortaya çıkarılmamış olduğunu söyleyebiliriz. İlk yerleşmenin en belirgin özelliği kutsallık ile igili olmasıydı. Daha değerli ve anlamlı bir hayatla ilişkiliydi. İnsanlık, geçmiş ve gelecek üzerine kafa yoran, ölüm ve ölüm ötesi gizemini kavrayan bir bilinç içersinde oluşturduğu ilk yaşam alanlarına, zamanla bunun gibi birçok özellikler ekleyecek ve kenti var edecekti. Günümüze kadar gelen anıt ve kayıtlar “ebedi” sanat biçimlerine aktarılan en önemli gücün din olduğunu göstermiştir fakat toplumların din ve tarımla olan ilişkisi binlerce yıl içinde dinsel ritüellere bağlılığından kopmuştur.
 Modern yaşam, zamanın her anını maddiyata dönüştürmeye başlamış ve geleneksel toplum, modern toplum yapısına geçmiş. Kent tarihçisi Lewis Mumford; modern çağları belirleyen teknolojinin sanıldığı gibi buhar makinesi değil, saat olduğunu söyler. Şöyle ki modern toplum yapısına geçiş, zamanın akışı ve ölçümüyle ilgili son buluşlar birkaç yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. İlk saatin bulunuşunun MÖ 3500’lü yıllara rastladığını düşünürsek, zamanın insanın yaşamında neredeyse var olduğundan bu yana ne kadar önemli olduğunu anlarız. Güneşin gökyüzündeki hareketlerine bakarak zamanı bilmeye çalışan insan, sonrasında doğanın sunduğu pek çok malzemeyi kullanmaya başlamış. Taş yapı duvarları üzerinde gördüğümüz güneş saatini; su, mum ve kum saatleri takip etmiştir.
 ZAMANIN ÖNEMİ Zamanın nasıl geçtiği önemlidir. Zamanın önemini anlatan birçok halk deyişini büyüklerimizden duymuş olmalıyız. “Օգուտ չունի վերջը լաց, ժամանակին աչքդ բաց” Ermenice söylenen bu güzel deyiş, sonradan üzülmemek için zamanında gözünü açık tutmanı öğütlüyor. Modern çağa geçişte yine “Vakit nakittir” deyişi zaman ve maddiyat ilişkisini anlatıyor. Günümüzde kol saatleri, dijital saatler kullanmaktayız. İşe, okula giderken 07.23’te gelen servis araçları dakika ve bazen saniyelerin dahi önemli olduğunu bize hatırlatmakta. Akıllı telefonları kullanarak dünyanın farklı bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenebiliriz fakat modern insanın kullandığı saat, zamanın felsefesini anlatmaya yetmez.
...

Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz