İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Paros Basın Yayın Hizmetleri Ltd. Şti. adına; 

Mayda Saris

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Talin Etyemez

Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü
Elenka Eldek Çadırcıoğlu

Reklam ve Pazarlama Müdürü:
Tamar Gurdikyan

Abonelik ve Reklam:
Aylin Çavuşyan, Hilda Sotiryadi

Yayın Kurulu: 
Mayda Saris, Talin Etyemez, Elenka E. Çadırcıoğlu,
Sarkis Güreh, Mıgırdiç Arzivyan, Linda A. Çetinkaya
Tamar Gurdikyan, Klivya Armağanlıyan

Grafik Tasarım:
Figen Satıcı, Aret Avcu

Fotoğraf Editörleri:
Mıgırdiç Arzivyan, Nikolaos Manginas, Sarkis Güreh

Hukuk Danışmanı:
Şila Muratoğlu

Mali Müsavir:
Vartevar Cavak

Dijital Pazarlama Uzmanı:
Garbis Can Cabatoğlu

Adres: İstiklal Cad. Tokatlıyan İşhanı No: 76 Kat: 4/10 Beyoğlu/İstanbul

TEL: +90 212 245 61 06 -  FAKS: +90 212 249 42 23

GSM: +90 544 208 76 99 / +90 544 208 79 67 / +90 544 208 18 02

Yayın Türü: Aylık - Yerel Süreli

Sayı: 103

Baskı Tarihi: Nisan 2020

ISSN: 2146-6149

Baskı: Yele Ofset Matbaa Kalıpları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 4NA30 Topkapı İstanbul TR

Tel: 0212 612 10 39 www.yeleofset.com