Yollar, savaştan kaçmaya çalışan kadın ve çocuklarla doldu
3